Sådan er du up to date med dit regnskab som virksomhedsejer

Er du virksomhedsejer og enten har en bogholder ansat, laver regnskabet selv eller har det delvist udliciteret, så kan det være, at det koster rigtigt mange penge og tid pr. måned, når lønnen til medarbejderne skal køres, der skal indberettes moms til Skat og når diverse fakturaer skal betales og rykkes for. Det kan være, at du normalt ikke tænker over, at det kunne være anderledes, i det du måske også er vant til at klare det hele selv. Men her ser vi nærmere på, hvordan du kan få frigivet en masse ressourcer ved at få ekstern hjælp til dit bogholderi, hvilket både kan være konkret og mere generisk i forhold til dit overordnede regnskab.  

Bliv up to date med digitaliseringen 

Når du som virksomhedsejer har pligt til at varetage bogføring og regnskabet, ja, så har du også pligt til at være up to date med lovgivningen omkring bogføring. Her er det vigtigt at vide, at der pr. 1. januar 2024 kommer en ny bogføringslov. Her bliver det lovpligtigt at digitalisere bogføringen, og dette kan være en stor udfordring for mange små og mellemstore virksomheder. Det kan her være en rigtig god ide at alliere sig med et professionelt bogføringsfirma som her, der er up to date med denne lovgivning og både kan rådgive dig om den og dens konsekvenser, ligesom de også kan give dig konkrete økonomistyringssystemer at arbejde i, eller lade dem arbejde i dem, når din bogføring bliver klaret af dem. 

Det er noget, som kan spare dig for en masse besvær, samtidig med, at du kommer helt up to date med diverse lovkrav. 

Få klaret alle betalinger til tiden

Når arbejdet kalder i dagligdagen, og der skal udvikles på virksomhedens aktiviteter, ydelser og produkter, kan det være svært at få tid til at være helt up to date med regnskabet. Det kan være alt fra lønkørsel til faktureringer til rykkere for ubetalte fakturaer. Alt dette arbejde kan koste mange mandetimer, og hvis dette bliver udlicitereret, kan det frigive en masse medarbejdertimer, som ellers kan bruges til andre dele af virksomheden. Det kan være alt fra markedsføring, kommunikation med kunderne til udvikling af nye produkter og koncepter. Det skulle føre til en grøn bundlinje. 

Hav en god dialog om regnskabet

Når du får et eksternt firma til at varetage regnskabet og bogføringen, kan det også inkludere en god snak om de ressourcer, der for nuværende bliver brugt og om disse kunne bruges mere meningsfuldt eller effektivt. En dialog, der er vigtig!